ای ایران

ساخت وبلاگ
چکیده : ای ایران, ای مرز پرگهر ، ای خاكت سرچشمه هنردور از تو اندیشه بدان ، پاینده مانی و جاودان ای دشمن ار ... با عنوان : ای ایران بخوانید :

ای ایران, ای مرز پرگهر ، ای خاكت سرچشمه هنر
دور از تو اندیشه بدان ، پاینده مانی و جاودان

ای دشمن ار تو سنگ خاره ای من آهنم، جان من فدای خاك پاك میهنم
مهر تو چون شد پیشه ام، دور از تو نیست اندیشه ام

در راه تو كی ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاك ایران ما

سنگ كوهت در و گوهر است، خاك دشتت بهتر از زر است
مهرت از دل كی برون كنم، برگو بی مهر تو چون كنم،

تا گردش جهان دور آسمان به پاست، نور ایزدی همیشه رهنمای ماست

مهر تو چون شد پیشه ام، دور از تو نیست اندیشه ام
در راه تو كی ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاك ایران ما

ایران ای خرم بهشت من، روشن از تو سرنوشت من
گر آتش بارد به پیكرم، جز مهرت در دل نپرورم

از آب و خاك و مهر تو سرشته شد گلم، مهر اگر برون رود تهی شود دلم

مهر تو چون شد پیشه ام، دور از تو نیست اندیشه ام
در راه تو كی ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاك ایران ما

...
نویسنده : محمد رضا جوادیان بازدید : 3 تاريخ : پنجشنبه 22 آذر 1397 ساعت: 13:07