زنده ماندن در شرایط سخت قسمت پنجم : سرپناه

ساخت وبلاگ
چکیده : بسم الله الرحمن الرحیمسلام.این قسمت(سرپناه) در بیش از یک قسمت قرار میگیرد.SHELTERSزنده ماندن در شرای... با عنوان : زنده ماندن در شرایط سخت قسمت پنجم : سرپناه بخوانید :
بسم الله الرحمن الرحیم

سلام.این قسمت(سرپناه) در بیش از یک قسمت قرار میگیرد.

تصویر

SHELTERS

زنده ماندن در شرایط سخت

قسمت پنجم : سرپناه

منبع:آموزش نظامی


سرپناه

يك سرپناه مي تواند شما را از نور خورشيد ، حشرات ، باد ، باران ، برف ، گرما و سرما و ديد دشمن حفظ كند . اين به شما احساس آرامش مي دهد . اين به شما كمك مي كند تا علاقه خود به زنده ماندن را حفظ كنيد .

در بعضي مناطق ، نياز شما به سرپناه از نياز شما به غذا و حتي نياز شما به آب نيز ضروري تر جلوه مي كند . براي مثال ، براي مدت زيادي در معرض سرما قرار گرفتن مي تواند سبب ضعف و ناتواني ( خستگي ) شما شود . يك فرد خسته ممكن است نگرش منفي پيدا كند و بدين ترتيب ميل خود را براي زنده ماندن از دست بدهد .

متداول ترين اشتباه در ساختن يك سرپناه ،‌بزرگ بودن آن است . سرپناه بايد تا حدي بزرگ باشد كه شما را حفظ كند . اين بايد همچنين به اندازه كافي كوچك باشد تا گرماي بدن شما را حفظ كند . مخصوصاً در آب و هواي سرد .

انتخاب محل تهيه سرپناه

وقتي كه شما در شرايط سخت قرار داريد كه در آن سرپناه از اولويت بالايي برخوردار است ، بايد هر چه سريعتر شروع به جستجوي محل تهيه سرپناه كنيد . در ضمن انجام اين كار همواره بايد به خاطر داشته باشيد كه چه چيزي احتياج داريد ؟ دونياز اصلي عبارتند از :

● اين محل بايد حاوي موادي باشد كه شما براي تهيه نوع سرپناه مورد نيازتان به آنها احتياج داريد .

● سرپناهي كه تهيه مي كنيد بايد به اندازه كافي بزرگ و تراز باشد تاشما راحت دراز بكشيد .

در ضمن اينكه به اين دو موضوع توجه داريد شما نبايد شرايط تاكتيكي و ايمني مورد نياز را فراموش كنيد . شما بايد همچنين توجه داشته باشيد كه آيا محل سرپناه :

● پوشش كافي براي مخفي شدن از ديد دشمن را فراهم مي آورد .

● راههاي فرار مناسبي در اطراف آن وجود دارد .

● براي علامت دادن در صورت نياز مناسب است .

● حفاظت لازم را در مقابل حيوانات وحشي و قلوه سنگها و كُنده درختان كه ممكن است بيافتند فراهم آورد .

●دور از محل حشرات ، مارها و گياهان سمي باشد .

■ شما بايد همچنين مشكلاتي كه ممكن است در محيط شما بوجود آيند توجه كنيد . براي مثال :

● از مناطق كوهستانـي كه احتمال ريزش بهمن يا قلوه سنگ وجود دارد اجتناب كنيد .

● از مناطق نزديك آب كه پايين تر از سطح آب هستند اجتناب كنيد

در بعضي مناطق ، فصل سال اثر مهمي بر انتخاب محل سرپناه دارد . محل سرپناه ايده آل در زمستان و تابستان متفاوت است .

در ماههاي سرد زمستان طبيعتاً شما به دنبال سرپناهي هستيد كه شما را در مقابل سرما و باد حفظ كند ، اما منبعي براي سوخت و آب داشته باشد . در طي ماههاي گرم تابستان در همين منطقه شما احتياج به يك منبع آب داريد كه از دسترس حشرات دور باشد .

در هنگام انتخاب محل سرپناه از واژه BLISS بعنوان راهنما استفاده كنيد .

B ـ كاملاً آن را با محيط اطراف همرنگ كنيد .

L ـ نيمرخ پاييني داشته باشد .

I ـ شكل نامرتب .

S ـ كوچك باشد .

S ـ محلي دور افتاده باشد .

انواع سرپناه ها

در هنگام جستجوي محل سرپناه ، انواع سرپناه در دسترس را به خاطر داشته باشيد . با اين حال شما بايد همچنين به موارد زير توجه كيند :

● چه مقدار زمان وانرژي براي ساختن سرپناه مورد نياز است ؟

● آيا سرپناه به خوبي شما را از نور خورشيد ، باد ، باران و برف حفظ مي كند ؟

● آيا شما ابزارهاي ساختن آن را در دسترس داريد ؟ اگر اين طور نيست ، آيا شما مي توانيد با مواد موجود در محل آن راتهيه كنيد ؟

● آيا شما نوع و ميزان مواد مورد نياز براي ساختن سرپناه را داريد ؟

براي پاسخگويي به اين سؤالات شما نيازداريد تا بدانيد چگونه انواع سرپناه را بسازيد و چه موادي براي اين كار نياز داريد .

پانچو متصل شده

اين فقط يك مدت كوتاه و حداقل تجهيزات براي تهيه نياز دارد ( تصوير 1-5 ) شما يك پانچو ، 2-3 متر طناب يا طناب چتربازي ، 3 تيرك چوبي 30 سانتي و دو درخت يا دو قطب كه 2-3 متر از هم دور هستند احتياج داريد . قبل از انتخاب درختان شما محل آنها را بايد كنترل كنيد و مسير باد را چك كنيد . مطمئن شويد كه پشت سرپناه تهيه شده به باد باشد.

تصویر


براي تهيه پانچو متصل شده :

● سرپوش پانچو را گره بزنيد . ريسمان مساوي را محكم بكشيد ، سرپوش پانچو را از درازا تا كنيد ، آن را براي سومين بار تا كنيد و نهايتاً آن را به ريسمان گره بزنيد .

● طناب را از وسط ببُريد . در يك طرف بلند پانچو ، نصفه طناب را به مركز تنه درخت گره بزنيد و نيمه ديگر را به مركز تنه درخت ديگر گره بزنيد .

● يك ناودان به هر طناب در فاصله 5/2 سانتيمتري درخت وصل كنيد تا زماني كه بارندگي مي شود آب باران از روي طنابها به پانچو نفوذ نكند . ريسمانهايي ( به طول حدوداً 10 سانتيمتر ) به هر درخت به موازات لبه بالاي پانچو گره بزنيد تا آب بدون نفوذ به سرپناه به پايين برود .

● طناب را به اندازة ارتفاع كمر به درختان ببنديد . با يك دور چرخاندن طناب دور درخت و دو گره نيم حلقه اي .

● پانچو را باز كنيد و آن را به زمين وصل كنيد . با استفاده از دو جسم نوك تيز كه در زمين فرو مي روند .

اگر مي خواهيد از اين نوع سرپناه براي بيش از يك شب استفاده كنيد ، يا اينكه احتمال بارندگي مي رود ، يك پشتيباني كننده مركزي براي پانچو تهيه كنيد . اين پشتيباني را با يك طناب انجام دهيد . يك انتهاي طناب را به سرپوش پانچو و انتهاي ديگر را به يك شاخه ي آويزان و برآمده وصل كنيد . مطمئن شويد كه طناب شُل نباشد .

يك متد ديگر قرار دادن يك تكه چوب در زير وسط پانچو است . اين روش به هر حال ممكن است فضا و حركت شما را در محل محدود كند .

براي حفاظت در مقابل باد و باران ، مقداري بوته در كوله پشتي خود و يا تجهيزات ديگر را در كناره هاي پانچو قرار دهيد . براي جلوگيري از تقليل يافتن گرما توسط زمين ، تعدادي مواد عايق مانند برگ كاج يا ساير برگهاي درختان ديگر را در زير خود قرار دهيد .

نكته : در هنگام استراحت شما حداكثر 80 % گرماي بدن را به زمين مي دهيد .

جهت افزايش ميزان امنيت شما از ديد دشمن ، با انجام دو تغيير نيمرخ سرپناه را پايين بياوريد . اول ، طناب هاي پشتيباني كننده را براي محكم شدن به ارتفاعي در اندازه زانوها وصل كنيد ( نه به اندازه كمر ) از دو تكه چوب نيز مي توان استفاده كرد كه به اندازه زانوها باشد . دوم ، پانچو را روي زمين زاويه بدهيد و آن را با اشياء نوك تيز محكم كنيد .
چادر پانچويي

اين چادر ( تصوير 2-5 ) يك نيمرخ كوتاهي ايجاد مي كند . اين همچنين شما را از دو طرف محافظت مي كند . با اين حال اين فضا و منطقه ديد كمتري فراهم مي آورد و زمان واكنش شما به دشمن را افزايش مي دهد . براي تهيه اين چادر شما به يك پانچو ، دو طناب 5/1-5/2 متري ، 6 ميخ نوك تيز 30 سامتيمتري و دو درخت 2-3 متري نياز داريد .

تصویر


براي تهيه اين چادر :

● سرپوش پانچو را مانند قبل گره بزنيد .

● يك طناب 5/1-5/2 متري را به انتهاي هر طرف پانچو گره بزنيد .

● طرف ديگر اين طنابها را به دو درخت ديگر در ارتفاعي به اندازه زانوها گره بزنيد و پانچو را محكم بكشيد .

● يك طرف پانچو را پايين بكشيد و آن را به زمين محكم كنيد .

● همين كار را براي طرف ديگر انجام دهيد .

اگر نيازمند پشتيباني مياني هستيد ، همان متد را كه قبلاً براي پانچو متصل شده استفاده كرديد ،‌ استفاده كنيد . پشتيباني مركزي ديگر يك چهارچوب A مانند در خارج اما بالاي مركز چادر است كه در آنجا قرار مي گيرد ( تصوير 3-5 ) . از دو تكه چوب 90-120 سانتيمتري استفاده كنيد كه يكي از آنها انتهايي چنگكي شكل داشته باشد تا فرم A مانند بگيرد . پانچو را به شكل A مانند گره بزنيد تا مركز چادر را پشتيباني كند .

تصویر


چادر سرخپوستي سه پايه

اگر شما چتـر مخصوص چتربازي و سه تكه چوب داريد و شرايط تاكتيكي اجازه مي دهد ، يك چادر سرخپوستي درست كنيد . تهيه اين چادر بسيار ساده بوده و وقت كمي تلف مي شود . اين انسان را به خوبي محافظت مي كند و به عنوان وسيله علامت دهي بوسيله ميزان كمي نور از يك آتش يا شمع عمل مي كند . اين به اندازه كافي بزرگ است تا چندين نفر همراه با تجهيزاتشان را در خود جا دهد و اجازه طبخ غذا ، خواب و ذخيره مواد سوختي را مي دهد .

شما براي تهيه اين چادر مي توانيد از بخشي يا تمامي چترهاي اصل يا ذخيره افراد استفاده كنيد . اگر از يك چتر انفرادي استاندارد استفاده مي كنيد ، شما نيازمند 3 چوب 5/3-5/4 متري به قطر تقريبي 5 سانتيمتر هستيد .

براي تهيه چادر ( تصوير 4-5 ) شما بايد :

● چوبها را روي زمين بگذاريد و همگي را در يك نقطه به همديگر وصل كنيد .

● سپس اين شكل را بلند كنيد و چوبها را از هم باز كنيد تا يك سه پايه درست كنيد .

● براي پشتيباني بيشتر پايه هاي اضافي مقابل سه پايه قرار دهيد . 5-6 پايه اضافي به خوبي كار مي كند ، اما آنها را به سه پايه وصل نكنيد .

● باد را تعيين مسير كنيد و ورودي چادر را در زاويه 90 درجه يا بيشتر نسبت به وزش باد قرار دهيد .

● چتر را روي بخش خارجي سه پايه پهن كنيد و حلقه ي نايلوني موجود در آن را در مقابل سه پايه قرار دهيد .

● حلقه را روي قسمت بالايي پايه ها قرار دهيد . سپس پايه را در مقابل سه پايه قرار دهيد . بدين ترتيب نوك كانوپي درهمان ارتفاعي قرار مي گيرد كه محل اتصال سه پايه قرار دارد .

● كانوپي دور يك طرف سه پايه بپيچيد . كانوپي بايد داراي ضخامت دو لايه باشد . در ضمن كه شما آن را اطراف كل چتر مي پيچيد . شما نياز داريد كه فقط كانوپي را دور نيمي از سه پايه بپيچيد و قسمت باقي مانده كانوپي در مسير مخالف خود به خود دور سه پايه مي پيچد .

● ورودي چادر را با پيچيدن لبه هاي تا شده كانوپي در اطراف دو پايه ثابت تهيه كنيد . سپس شما مي توانيد با كنار هم قرار دادن پايه ها ورودي چادر را ببنديد .

● يك كانوپي اضافي زير پايه هاي چادر و داخل قرار دهيد تا يك كف براي سرپناه خود تهيه كنيد .

● يك سوراخ 30-50 سانتيمتري در بالاي چادر باقي بگذاريد اگر مي خواهيد كه داخل چادر آتش درست كنيد .

تصویر


چادر سرخپوستي يك پايه

براي تهيه اين چادر شما نيازمند كانوپي ، ميخ ، يك پايه مياني و حلقه و داخلي و سوزن هستيد و طنابهاي آويزان در پايين كانوپي را به اندازه 40-45 سانتيمتري ببُريد .

جهت تهيه اين چادر ( تصوير 5-5 ) :

● يك محل را براي سرپناه انتخاب كنيد و يك دايره به قطر حدود 4 متر روي زمين بكشيد .

● ميخها را در زمين فرو كنيد ، با استفاده از ريسمانهايي كه در طرف پايين قرار دارند .

● بعد از قرار دادن ميخ ها اولين طناب را محكم به ميخ ببنديد .

● مواد چتربازي را به سمت طناب بعدي بكِشيد ، يك ميخ روي طناب كشيده شده بزنيد و آن را با گره محكم كنيد .

● اين كار را ادامه دهيد تا همه طنابها گره زده شوند .

● بالاي مواد چتربازي را به پايه مركزي با طناب كه بُريده ايد بطور شُل وصل كنيد و نقطه اي را كه در آن مواد چتربازي در زماني كه پايه مركزي برافراشته است بايد كشيده شده باشند تعيين كنيد .

● سپس مواد را محكم به پايه وصل كنيد .

● با استفاده از طناب آويزان ( يا حلقه داخلي ) ، داخل كانوپي را به همديگر بدوزيد و 1-2/1 متر از آن را براي تهيه درب آزاد بگذاريد .

تصویر


چادر سرخپوستي بدون پايه

براي تهيه آن از همان وسايل استفاده مي كنيد كه در بالا استفاده شد به جز پايه مركزي .

براي ساختن اين چادر ( تصوير 6-5 ) ؛

● يك طناب به بالاي كانوپي چتربازي گره بزنيد .

● طناب را روي شاخه ي درخت بيندازيد و آن را به تنه درخت گره بزنيد .

● از طرف مخالف درب چادر شروع كنيد و ميخ هاي چادر را در دايره اي به قطر 5/3-5/4 متر به زمين بكوبيد .

● اولين ميخ را به طرف پايين باند متصل به كانوپي چتربازي وصل كنيد .

● سپس كوبيدن ميخ ها و گره زدن طنابها به آنها را ادامه دهيد .

● بعد از محكم شدن ميخ ها ، طناب گره خوده به بدنه درخت را باز كنيد و با كشيدن اين طناب چادر را محكم كنيد و سپس دوباره طناب را به بدنه درخت وصل گره بزنيد .

تصویرسرپناه یک نفره...

ادامه دارد...


...
نویسنده : محمد رضا جوادیان بازدید : 10 تاريخ : شنبه 30 تير 1397 ساعت: 12:22