شعر نو

ساخت وبلاگ
چکیده : ... با عنوان : تک درخت بخوانید :
تک درخت,ی ، تیره بختمکه در سکوت صحرافریادِ من ، شکسته در گلویم تک درختی ، بی پناهمکه دشتِ آرزوهاگردید آخر ، مزار آرزویم خشک و بی بارم ، پس ثمرم کو ؟آن شادابی ، آن برگ و برم کو ؟ دور از یاران ، بی توشه ...ادامه مطلب
نویسنده : محمد رضا جوادیان بازدید : 5 تاريخ : پنجشنبه 22 آذر 1397 ساعت: 13:07
چکیده : ... با عنوان : بهار دلنشین بخوانید :
تا بهار, دلنشین, آمده سوی چمنای بهار آرزو بر سرم سایه فکنچون نسیم نوبهار بر آشیانم کن گذرتا که گلباران شود کلبه ویران من تا بهار زندگی آمد بیا آرام جانتا نسیم از سوی گل آمد بیا دامن کشانچون سپندم بر سر ...ادامه مطلب
نویسنده : محمد رضا جوادیان بازدید : 3 تاريخ : پنجشنبه 22 آذر 1397 ساعت: 13:07
چکیده : ... با عنوان : به اصفهان رو (سایه سلطان) بخوانید :
به اصفهان, رو که تا بنگری بهشت ثانیبه زنده رودش سلامی ز چشم ما رسانی بنشین لب زنده رودش که یابی نشانیاز نغمه ای خفته در گوشه ی اصفهانی به اصفهان رو که از عاشقی دارد نشانیبه زنده رودش سلامی ز سوی ما رسا...ادامه مطلب
نویسنده : محمد رضا جوادیان بازدید : 4 تاريخ : پنجشنبه 22 آذر 1397 ساعت: 13:07
چکیده : ... با عنوان : به اصفهان رو بخوانید :

به اصفهان, رو که تا بنگری بهشت ثانی
به زنده رودش سلامی ز چشم ما رسانی

ببر از وفا کنار جلفا به گل چهرگان سلام ما را

شهر پر شکوه قصر چلستون کن گذر به چارباغش
گر شد از کفت یار بی وفا کن کنار پل سراغش

بنشین در کریاس یاد شاه عباس بستان از دلبر می
بستان پی در پی می از دست وی تا کی تا بتوانی

ساعتی در جهان خرم بودن بی غم بودن بی غم بودن
با بتی دلستان همدم بودن محرم بودن با هم بودن

ای بت اصفهان زان شراب جلفا ساغری در ده ما را
ما غریبیم ای مه بر غریبان رحمی کن خدا را

...
نویسنده : محمد رضا جوادیان بازدید : 3 تاريخ : پنجشنبه 22 آذر 1397 ساعت: 13:07
چکیده : ... با عنوان : بازگشته بخوانید :
امید جانم ز سفر بازآمدشکر دهانم ز سفر بازامدعزیز آن که بی خبربه ناگهان رود سحرچو ندارد دیگر دلبندیبه لبش ننشیند لبخندیچو غنچه ی سپیده دمشکفته شد لبم ز همکه شنیدم یارم بازآمدز سفر غمخوارم بازآمد همچنان...ادامه مطلب
نویسنده : محمد رضا جوادیان بازدید : 5 تاريخ : پنجشنبه 22 آذر 1397 ساعت: 13:07
چکیده : ... با عنوان : با من بنشین بخوانید :
آمد آمد با دلجویی گفتا با منتنها منشین – برخیز و ببین – گلهای خندان صحرایی رااز صحرا دریاب این زیبایی رابا گوشه گرفتن درمان نشود غم برخیز و بپا کن شوری تو به عالمتو که عزلت گزیده ای غم دنیا کشیده ای ز...ادامه مطلب
نویسنده : محمد رضا جوادیان بازدید : 2 تاريخ : پنجشنبه 22 آذر 1397 ساعت: 13:07
چکیده : ... با عنوان : ای ایران بخوانید :
ای ایران, ای مرز پرگهر ، ای خاكت سرچشمه هنردور از تو اندیشه بدان ، پاینده مانی و جاودان ای دشمن ار تو سنگ خاره ای من آهنم، جان من فدای خاك پاك میهنممهر تو چون شد پیشه ام، دور از تو نیست اندیشه ام در را...ادامه مطلب
نویسنده : محمد رضا جوادیان بازدید : 3 تاريخ : پنجشنبه 22 آذر 1397 ساعت: 13:07
چکیده : ... با عنوان : انتظار بخوانید :
انتظار, تو فقط مال منهسهم من از تو . افسوس . تو رو نداشتنهانتظار تو فقط مال منهسهم من از تو . افسوس . تو رو نداشتنههمه با همدیگه هستنهمه خیلیا رو دارنیکی هست که وقت گریه سر رو شونه هاش بذارنولی من از ه...ادامه مطلب
نویسنده : محمد رضا جوادیان بازدید : 3 تاريخ : پنجشنبه 22 آذر 1397 ساعت: 13:07
چکیده : ... با عنوان : بری باخ بخوانید :
پنجَره دَن داش گَلیر ؛ آی بری باخ ؛ بری باخ– از پنجره داره سنگ می آد  , آهای اینور رو نگاه کن!  , نگاه کن! خومار گوزدَن یاش گَلیر ؛ آی بری باخ ؛ بری باخ– از چشمان خمار اشک می آد , آهای اینور رو نگاه ک...ادامه مطلب
نویسنده : محمد رضا جوادیان بازدید : 3 تاريخ : پنجشنبه 22 آذر 1397 ساعت: 13:07
چکیده : ... با عنوان : باخ باخ بخوانید :
گجه لری رویامداسانشبها در رویای من هستیگوروره م کی یانیمداساننمیبینم که در کنارم هستی هانسی دوزدی هانسی یالانکدام راست است و کدام دروغ است اولورم سنین ایچین یانیرام سنین ایچینمیمیرم برای تو هلاکم برای...ادامه مطلب
نویسنده : محمد رضا جوادیان بازدید : 3 تاريخ : پنجشنبه 22 آذر 1397 ساعت: 13:07